Yabancı Şirket Türkiye Şubesi Açılışı

Yabancı Şirket Türkiye Şubesi Açılışı

Bağlı Ortaklık (Hissedarı Yabancı Bir Şirket Olan Yerel Şirket)
Şube (Kalıcı Kuruluşla İrtibat Bürosu)

Türkiye'de bir şube aracılığıyla varlık göstermek isteyen şirketlere gereken tüm desteği sağlıyor, onları hedefledikleri noktaya taşıyoruz.

Türkiye'deki yabancı yatırımcıların çoğu, şirket yapısı açısından daha fazla esneklik ve izin aşamalarında daha hızlı hareket etme olanağı sağladığından bağlı ortaklık kurmayı tercih etmektedir. Hukuki açıdan bakıldığında, bir şube ile bir bağlı ortaklık arasındaki fark, genellikle ana şirketten bağımsız olmaktan ibarettir. Türk hukuk sisteminde şubeler ana şirketten ayrı kuruluşlar olarak değerlendirilmezken bağlı ortaklıklar ayrı tüzel kişilik olarak değerlendirilir. Bu nedenle bağlı ortaklıklar, Limited Şirket (LTD) veya Anonim Şirket (AŞ) şeklinde kurulabilen tamamen farklı bir şirket türüdür.

Türkiye’de Kurumsal Şirket Türleri

Türk hukuk sisteminde kurulmasına izin verilen 5 farklı şirket türü bulunmaktadır, bunlar;

Limited
Şirket (LTD)

Anonim
Şirket (AŞ)

Komandit
Şirket

Kolektif
Şirket

Kooperatif
Şirket

şeklinde karşımıza çıkmakta olup yaygın olarak tercih edilen şirket türleri Limited Şirket ve Anonim Şirkettir. Kalan üç şirket türü yaygın olmayıp çok uluslu şirketler tarafından tercih edilmemektedir.

Anonim Şirketlerin genel kurul toplantısı yapma zorunluluğu gibi karmaşık yükümlülükleri ve operasyonel yapıları bulunmaktadır. Bu şirketler, halka arz olmak isteyen şirketler için en uygun olanıdır.

Bu iki şirket türü arasındaki temel fark sahip oldukları yükümlülüklerdir. Her ikisi de sermaye şirketi olmasına rağmen (hissedarlara karşı sermaye ödemeleri ile sınırlı olan sorumlulukları bakımından), Limited Şirket hissedarları buna ek olarak çalışanları için vergi ve sosyal güvenlik primi ödemeleri gibi devlet borçlarına karşı kişisel varlıklarıyla sorumludur. Limited ve Anonim Şirketler bürokratik açıdan birbirine daha yakın olduğundan (2012'den beri yürürlükte olan Yeni Türk Ticaret Kanunu'na tabi olarak); kurumsal işlemlerdeki esneklik ve kurumsal borçlara ilişkin asgari hissedar yükümlülüğü dolayısıyla, yabancı yatırımcılara Limited Şirket yerine Anonim Şirket kurmaları önerilebilmektedir.

Bununla birlikte, kurucuların esas konusu bu yükümlülükler değil ise, Limited Şirket operasyonel gereksinimler açısından en esnek kuruluş türü olacaktır.

Şirket türleri ve özellikleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

İrtibat Büroları, Limited Şirketler ve Şubeler arasındaki fark ve benzerlikler aşağıdaki gibidir.

İRTİBAT BÜROSULİMİTED ŞİRKETŞUBE
Ticari faaliyetlerde bulunmasına izin verilmez Ticari faaliyetlerde bulunmasına izin verilir Ticari faaliyetlerde bulunmasına izin verilir
Faaliyet kapsamı sınırlıdır Faaliyet kapsamı sınırsızdır Faaliyet kapsamı ana ofisin faaliyet kapsamı ile sınırlıdır
Fatura düzenleyemez Fatura düzenleyebilir Fatura düzenleyebilir
Hibe başvurusunda bulunamaz Hibe başvurusunda bulunabilir Hibe başvurusunda bulunabilir
Yurt dışından kâr transferi talep edemez Yurt dışından kâr transferi talep edebilir Yurt dışından kâr transferi talep edebilir
Zaman sınırı vardır (izin başlangıçta 3 yıl için verilir; 3 yıldan sonra 5 yıla kadar uzatılabilir - bazı durumlarda 10 yıla kadar uzatılabilir) Zaman sınırı yoktur (izin açısından) Zaman sınırı yoktur (izin açısından)
Kendi faaliyetlerini finanse edemez - yurt dışından finanse edilmesi gerekir Kendi faaliyetlerini finanse edebilir Kendi faaliyetlerini finanse edebilir
  • Kurumlar Vergisi
  • Katma Değer Vergisi
  • Çalışanların maaşına uygulanan gelir vergisinden muaftır
Vergi muafiyeti yoktur. (Belirli sektör ve bölgelere verilen özel muafiyetler hariç olmak üzere) Vergi muafiyeti yoktur. (Belirli sektör ve bölgelere verilen özel muafiyetler hariç olmak üzere)
Başvurunun işlenme süresi: 15-20 iş günü (Tüm belgeler eksiksiz olduğu takdirde) Başvurunun işlenme süresi: 15-20 iş günü (Tüm belgeler eksiksiz olduğu takdirde)  
Kapanış ve tasfiyesi kısa bir zaman alır Tasfiyesi için detaylı bir süreç gerekir. Kanunlar gereğince altı ay sürer.