Muhasebe Hizmetleri

Muhasebe ve Finans alanlarında uzman ekibimizin profesyonel danışmanlığı için bize ulaşın.

Teklif Al

Muhasebe Hizmetleri

Muhasebe ve Finans alanlarında uzman ekibimizin profesyonel danışmanlığı için bize ulaşın.

Teklif Al

İrtibat Bürosu Muhasebe Hizmetlerinde
Uzman Yardımcınız

İrtibat Bürolarının ihtiyacı olan tüm muhasebe süreçlerinde uzmanlaşmış ekibimizin desteği ile Türkiye’ye özgü uygulamaların zamanınızı harcamasına izin vermeyin.

İrtibat Bürosu Muhasebe Hizmetlerinde Uzman Yardımcınız

Her ne kadar İrtibat Büroları ticari faaliyette bulunmasalar da Türkiye'deki varlıklarını sürdürmek için yaptıkları harcamalar ile ilgili işlemler çeşitli kurallara tabidir. Yurt dışından transfer edilen ve Türkiye'deki İrtibat Bürosunun giderlerinin karşılanması için kullanılan fonların düzenli bir şekilde kayıt altına alınması oldukça önemlidir. Limited Şirket ve Anonim Şirket gibi sermaye şirketlerinin kayıt sistemine benzemese de İrtibat Bürolarının da bir defter (ledger) sistemine ihtiyacı vardır. Çünkü bu kayıtlar her yıl belirli bir disipline göre raporlanmakta ve ayrıca çeşitli bildirgelere konu olmaktadır.

Kural olarak, döviz olarak getirilen fonlardan Türk Lirası ödemelerine ilişkin miktar, ilgili bankada Türk Lirasına çevrilmelidir. Dövizin satılarak Türk Lirası alınmasına ilişkin Döviz Alım Belgeleri (DAB), düzenli olarak kayıt altına alınmalı ve faaliyet raporu şeklinde beyan edilmelidir. Ayrıca ticari faaliyetin dışında farklı gelirler oluşabilir (örneğin bir demirbaş satışı), bu durumda da yapılması gereken beyan işlemleri bulunmaktadır. Son olarak, aylık gönderilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MUHSGK), yetkilendirilmiş bir mali müşavir aracılığı ile beyan edilmelidir. Özetle, İrtibat Bürosunun bir muhasebe sistemi kurulmalı ve kayıtları düzenli olarak tutularak beyan edilmelidir. Diğer yükümlülükler için sıkça sorulan soruları ziyaret edebilirsiniz. İrtibat Ofislerinin Türk Vergi Sistemi'ne göre sahip olduğu çalışan gelir vergisi istisnası nedeniyle, kayıtların tutulması ve raporlanması konusunda üst seviyede özen gösterilmesi gerekmektedir. İrtibat Ofisleri ile ilgili mevzuatı sürekli olarak bu linkten takip edebilirsiniz. İrtibat bürolarının kuruluş ve kapanışı için gerekli tüm işlemler ve muhasebe hizmetleri için hemen bize ulaşın.

Başlayalım
Hizmet ihtiyaçlarınız için teklif alın.

Daha fazla bilgi
almak ister misiniz?