İrtibat Bürolarının Kapanış Süreci

Çizdiğiniz hedefler doğrultusunda çalışıyoruz. İşte bu yüzden, Türkiye'deki İrtibat Büronuzun varlığını sonlandırmak istediğinizde yanınızda olmaya devam ediyoruz.

İrtibat Bürosu kapanış süreci ile ilgili yol haritası aşağıdaki gibidir:

  • Yurt dışındaki ana şirket tarafından, İrtibat Bürosu kapanışı ile ilgili kurul kararı alınmalıdır.
  • Bazı vergi daireleri kurul kararı talep etmemektedir. Bu nedenle sürece başlamadan önce bu detay bağlı olunan vergi dairesi ile teyit edilmelidir.
  • Kapanış dilekçesiyle beraber; kurul kararı tercüme, tasdik ve apostilli olarak bağlı olunan vergi dairesine sunulmalıdır.
  • Vergi memurları Türkiye'deki ofisinizin gerçekten kapandığını teyit etmek amacıyla ziyarete gelecektir. Bu sebeple ofisinizin boş olması ve İrtibat Büronuzun faaliyetlerinin durdurulması sağlanmalıdır.
  • 15 gün içerisinde vergi dairesinden kapanış yazısı alınacaktır. Sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na kapanış bildirimi yapılmalıdır.
  • Bakanlık'tan alınacak kapanış yazısı ile banka hesaplarınızın iptali gerçekleştirilmelidir.
  • Yerel banka hesapları kapatılmadan önce gerekli ödemelerin yapıldığından emin olunmalıdır.
  • Çevre temizlik vergisi mükellefiyeti, bağlı bulunan belediyede önceden açtırıldıysa, kapatılması gereklidir.
  • Personelin işten çıkışı tamamlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapanışı yapılmalıdır.

İrtibat Bürolarının VERBİS Kayıt Yükümlülüğü

Türkiye'deki İrtibat Büronuzun KVKK kapsamındaki sorumluluklarını öğrenmek için IstanbulCPA ile iletişime geçebilirsiniz.

Türkiye veri koruma mevzuatı olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş; mevzuatla birlikte Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin Türk Anayasası ile daha önce güvence altına alınan kişisel verileri bu konuya ilişkin bir kanun ile korunmaya başlanmıştır. Bu Kanun ile kişisel verinin, gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin ve kişisel veriler ile ilgili diğer hususların çerçevesi çizilmiştir.

Bu kapsamda veri sorumluları için getirilen yükümlülüklerden biri Kanun'un 16'ncı maddesine göre Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne ("VERBİS") kaydolmak ve sicile bildirimde bulunmaktır.

Kanun kapsamında veri sorumlusu "Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi" olarak tanımlanmıştır. Veri sorumlusu, Türkiye'de mukim bir tüzel kişi olabileceği gibi, Türkiye dışında mukim bir tüzel kişi de olabilir. Bununla birlikte Türkiye'de yerleşik veri sorumlusu, faaliyetlerini yurt dışında mukim bir merkeze bağlı olarak yürütebilir.


Veri Sorumlusu Temsilcisi (DCR)

Bu mevzuat yayınındaki süreler; ertelenmeler ve yeni açıklamalar doğrultusunda güncelliğini yitirmiş olabilir. Bu yayınında bahsi geçen VERBİS kayıt yükümlülüğü ile ilgili güncel tarihlere ulaşmak için lütfen burayı tıklayınız.

Türkiye veri koruma mevzuatı olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş; mevzuatla birlikte Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin Türk Anayasası ile daha önce güvence altına alınan kişisel verileri, bu konuya ilişkin bir kanun ile korunmaya başlanmıştır. Bu Kanun ile kişisel verinin, gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin ve kişisel veriler ile ilgili diğer hususların çerçevesi çizilmiştir.

Kanun, gerçek kişilerin verilerini korumakla birlikte, gerçek ve tüzel kişilere bu kapsamda yükümlülük getirmektedir. Verileri korunan kişilerin Türkiye mukimi olma şartı aranmaktaysa da yükümlülüğü olan kişilerin Türkiye mukimi/vatandaşı olması gibi bir şart bulunmamaktadır. Yani Türkiye'de yaşayan, yerleşiklik şartlarını sağlayan kişilerin verilerini işleyen herkes, Kanun kapsamında sorumludur ve Kanunda yer alan yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

Bu durumda Kanunun 16'ncı maddesinde yer alan Veri Sorumluları Sicili'ne kaydolma yükümlülüğü Türkiye'deki tüzel kişilerde olduğu gibi, yurt dışında yerleşik tüzel kişiler için de getirilmiş bir yükümlülüktür. Bu yükümlülüğe ilişkin detaylar daha sonra Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ile düzenlenmiş ve yurt dışında yerleşik kişilerin Veri Sorumluları Sicili'ne ne şekilde kaydolacağı ve ne şekilde beyanda bulunacağı açıklanmıştır.


Türkiye'deki İrtibat Bürosu Yönetmeliklerine Genel Bakış

Türkiye'deki İrtibat Bürolarının işleyişlerini düzenleyen yönetmelikler hakkında merak ettiğiniz her şey için IstanbulCPA'e ulaşabilirsiniz.

Türkiye'de, son dönemde yenilenen yabancı yatırım kanun ve yönetmelikleri, yabancı şirketlerin ülkemizde temsilcilik (irtibat) bürosu açmasını kolaylaştırmıştır. İrtibat Bürolarının, Türkiye'de ticari faaliyet yürütmelerine ve anlaşma yapmalarına izin verilmese de vergi muafiyetlerinden yararlanarak bölgesel anlamda uzmanlık kazanmak, yerel ölçekte ağlarını geliştirmek, ürün ve hizmetlerini Türk pazarına tanıtmak isteyen şirketler için İrtibat Bürosu açmak cazip bir seçenek olarak görünmektedir.