Yabancı Şirket Türkiye Şubesi Açılışı

Bağlı Ortaklık (Hissedarı Yabancı Bir Şirket Olan Yerel Şirket)
Şube (Kalıcı Kuruluşla İrtibat Bürosu)

Türkiye'de bir şube aracılığıyla varlık göstermek isteyen şirketlere gereken tüm desteği sağlıyor, onları hedefledikleri noktaya taşıyoruz.

Türkiye'deki yabancı yatırımcıların çoğu, şirket yapısı açısından daha fazla esneklik ve izin aşamalarında daha hızlı hareket etme olanağı sağladığından bağlı ortaklık kurmayı tercih etmektedir. Hukuki açıdan bakıldığında, bir şube ile bir bağlı ortaklık arasındaki fark, genellikle ana şirketten bağımsız olmaktan ibarettir. Türk hukuk sisteminde şubeler ana şirketten ayrı kuruluşlar olarak değerlendirilmezken bağlı ortaklıklar ayrı tüzel kişilik olarak değerlendirilir. Bu nedenle bağlı ortaklıklar, Limited Şirket (LTD) veya Anonim Şirket (AŞ) şeklinde kurulabilen tamamen farklı bir şirket türüdür.