İzin Süresi
Uzatma İşlemleri

IstanbulCPA uzmanlarıyla çalışmak, başarılı sonuçlara ulaşmanızı güvence altına alır.

Teklif Al

İzin Süresi Uzatma İşlemleri

IstanbulCPA uzmanlarıyla çalışmak, başarılı sonuçlara ulaşmanızı güvence altına alır.

Teklif Al

İrtibat Bürosu İzin Süresi Uzatma İşlemleri

Süre uzatma başvurularınızın kabul edilmesi için başvuru dosyanızın özenle hazırlanması gerekmektedir. IstanbulCPA uzmanlarıyla çalışmak, başarılı sonuçlara ulaşmanızı güvence altına alır.

İrtibat Bürosu İzin Süresi Uzatma İşlemleri

İrtibat Büroları, kuruldukları tarih itibarıyla ilk üç yılı doldurmuş olmak kaydıyla, izin sürelerinin geçerliliği bitmeden önce süre uzatımı için başvuru yapabilir. Seçilen faaliyet alanına göre 5 veya 10 yıla kadar süre uzatımı verilebilir.

Süre uzatım başvurusu itinayla hazırlanmalıdır. İrtibat Bürosunun geçmiş yıllardaki faaliyetlerini tevsik edici belgeler sunulmalıdır. Aksi takdirde başvuru reddedilebilir.

Süre uzatımı başvurusunda aşağıdaki belge ve unsurlara yer verilmelidir:

  • Yurt dışından para transferi yapıldığını gösteren Banka ekstreleri ve Döviz Alım Belgeleri (DAB) -bu belgeler banka tarafından kaşelenmeli ve imzalanmalıdır- detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
  • İrtibat Büroları ile Türk şirketleri arasındaki, e-posta iletişimi gibi İrtibat Bürosu faaliyetlerinin kanıtı olabilecek; temsil ve ağırlama faaliyetleri için İrtibat Bürosunun katıldığı seminerler, çalıştaylar veya ticaret fuarları, seminerler; İrtibat Bürosunun çalıştığı Türk şirketlerinden referans mektupları.
  • Türkiye'deki piyasa koşulları ve eğilimlerine veya müşteri raporlarına ilişkin ana şirket ile iletişim ve raporlama.
  • İrtibat Bürosunun faaliyetlerini tevsik edici diğer ilgili bilgiler.

Önemli Açıklamalar

Türkiye'de İrtibat Bürolarının vergi muafiyeti olması nedeniyle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan talep edilen süre uzatım süreçleri titizlikle incelenmektedir.

Bakanlık, İrtibat Bürolarının Türkiye'deki piyasa ekonomisi, Türk piyasaları ve/veya sektörlerindeki gelişmelere katkı sağlamasını beklemektedir.

İrtibat Bürosunun kuruluş amacının temsil ve ağırlama olması hâlinde; seminerlere, sergilere vb. etkinliklere katılım gösterilmesi, izin uzatım başvurusu süreçlerinde avantaj sağlayacaktır.

Türkiye'den yürütülen ihracat faaliyetlerinde arabuluculuk girişimleri, yetkililer tarafından üzerinde durulan bir diğer konudur. İhracat faaliyetlerinde arabuluculuk yapıldığı takdirde, yürütülen söz konusu işlemler, usulüne uygun olarak belgelendirilmeli ve yıllık faaliyet bildirimi ile Bakanlığa sunulmalıdır.

Bakanlık, diğer belgelerle birlikte Türkiye'de kurulan İrtibat Bürosunun ana şirketinden, gelecekte yürütülecek projelerle ilgili ayrıntılı bir rapor talep etmektedir.

Başvuru formu ve taahhüt mektubunun, yurt dışındaki ana şirketin yetkili temsilcileri tarafından imzalanması gerektiğini lütfen unutmayınız.

Faaliyet Kodları

5

YIL

Temsil ve Ağırlama

Yabancı şirketin sektörel kuruluşlar nezdinde ve ilgili organizasyonlarda temsil edilmesi, yabancı şirket yetkililerinin Türkiye’deki iş temaslarının koordinasyonu ve organizasyonu, bu kişilerin ofis kullanım ihtiyaçlarının karşılanması.

5

YIL

Türkiye’deki Tedarikçilerin Kalite ve Standart Açısından Kontrolü, Denetimi ve Tedarikçi Temini

Yabancı şirket adına üretim yaptırılan firmaların, yabancı şirketin kalite standartları çerçevesinde denetlenmesi, yabancı şirketin ürün ve üretici taleplerinin temini.

5

YIL

Teknik Destek

Distribütörlere yönelik eğitim ve teknik destek hizmetlerinin sağlanması, üretici tedarikçilere kalite standartlarını iyileştirmeleri yönünde destek sağlanması.

5

YIL

İletişim ve Bilgi Aktarımı

Türkiye'de iş ilişkisi içinde bulunan yabancı şirkete iletilmek üzere; piyasa koşulları, tüketici eğilimleri, rakip firmaların ve distribütörlerin satışları, distribütör firmaların performansı gibi konularda bilgilerin toplanması.

10

YIL

Bölgesel Yönetim Merkezi

Özellikle yabancı şirketin, yabancı ülkelerdeki diğer birimlerine yönelik; yatırım ve yönetim stratejilerinin oluşturulması, planlama, tanıtım, satış, satış sonrası hizmetler, marka yönetimi, finansal yönetim, teknik destek, AR-GE, dış tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi, laboratuvar hizmetleri, araştırma ve analiz, çalışanların eğitimi gibi faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve yönetim hizmeti sağlanması.

Başlayalım
Hizmet ihtiyaçlarınız için teklif alın.

Daha fazla bilgi
almak ister misiniz?